Λειτουργία "Δ"

Πως προέκυψε
Ο «Δίαυλος» δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη της αλληλοενημέρωσης, της επικοινωνίας, της ανατροφοδότησης και της δικτύωσης όλων όσων εργάζονται στο χώρο της Πρόληψης.
Είναι μια πρωτοβουλία των Κέντρων Πρόληψης, ξεκίνησε από αυτά και εκφράζει τις ανάγκες τους. Δεν είναι αποτέλεσμα ενός κεντρικού σχεδιασμού.

Ο «Δίαυλος» αποτελεί προϊόν της επιμονής των επιστημονικών ομάδων που τον εκδίδουν. Αυτή η δραστηριότητα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχε σαφής προσανατολισμός των επιστημονικών ομάδων στη δικτύωση, αν δεν υπήρχε επιμονή και, τέλος, η ικανοποίηση ότι παράγουμε κάτι καινοτόμο, πρωτοποριακό και δημιουργικό.

Από ποιους δημιουργήθηκε
Στα μέσα του 2001 δημιουργήθηκε ο πυρήνας του «Δίαυλου» από τις
επιστημονικές ομάδες τεσσάρων Κέντρων Πρόληψης:

- Κέντρο Πρόληψης Δήμου Περιστερίου, «Οδοιπορικό»
- Κέντρο Πρόληψης Εξάρτησης – Αγωγής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, «Άρξις»
- Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμου Αχαρνών – Κοινότητας Θρακομακεδόνων, «Διέξοδος»
- Κέντρο Πρόληψης Δήμου Κηφισιάς «Προνόη»

Ακολούθησαν πολλές δραστηριότητες δικτύωσης όπως επισκέψεις στελεχών και επιστημονικά υπευθύνων, εκδηλώσεις και ημερίδες που οδήγησαν στην δημιουργία του «Διαύλου» στις 23 Οκτωβρίου 2003.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του «Διαύλου»
Είναι ένα δελτίο μοναδικό στο είδος του, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία των Κέντρων Πρόληψης και όχι κάποιου κεντρικού φορέα.


Εκδίδεται κάθε μήνα και η διαμόρφωσή του γίνεται από την συντακτική ομάδα, η οποία συλλέγει τα κείμενα και μορφοποιεί το δελτίο. Η αποστολή του γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα μέλη της συντακτικής ομάδας. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών γίνεται μέσω διαδικτύου.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι δωρεάν, δε γίνεται χρήση συγκεκριμένου χώρου και εξοπλισμού και δεν έχει έξοδα αμοιβών.

Υποχρεώσεις των μελών
Η συμμετοχή στο “Δίαυλο” προϋποθέτει κάποιες βασικές υποχρεώσεις με τις οποίες κάθε μέλος πρέπει να είναι σύμφωνο προκειμένου να ενταχθεί ισότιμα.
Κάθε μέλος του "Διαύλου" αρχικά ορίζει έναν εκπρόσωπο που οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις της συντακτικής ομάδας. Ο εκπρόσωπος αυτός θα είναι υπεύθυνος για την αποστολή των κειμένων, την επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη αλλά και για πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την αποστολή του δελτίου.

Στη συνέχεια το μέλος αποστέλλει όνομα και λογότυπο και αν επιθυμεί προσθέτει στην ατζέντα του “Διαύλου” το δικό του κατάλογο παραληπτών σε συνεργασία πάντα με τη συντακτική ομάδα.

Η συγγραφή κειμένου σε μηνιαία βάση δεν είναι υποχρεωτική, παρά μονάχα όποτε η επιστημονική ομάδα κάθε φορέα το επιθυμεί. Τα κείμενα που αποστέλλονται πρέπει να είναι ενυπόγραφα και να εκφράζουν το συγγραφέα ή και την επιστημονική ομάδα. Κείμενα με υβριστικό περιεχόμενο δε γίνονται δεκτά στο δελτίο.

Συντακτική ομάδα
Στη συντακτική ομάδα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των μελών του “Διαύλου”. Οι συναντήσεις της είναι μηνιαίες και πραγματοποιούνται σε διαφορετικό Κέντρο Πρόληψης κάθε φορά. Κύριο μέλημά της είναι η τελική διαμόρφωση και αποστολή του δελτίου στους παραλήπτες. Είναι υπεύθυνη για τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη ισότιμα, αξιοποιώντας κάθε φορά τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους.
Ακόμα φροντίζει για τον προγραμματισμό και την ανακοίνωση των τακτικών συναντήσεων στα μέλη καθώς και την πραγματοποίηση έκτακτης συνάντησης σε περίπτωση που αυτή κριθεί αναγκαία. Αναλαμβάνει να ενημερώσει τηλεφωνικά τα μέλη που δεν παρευρέθησαν στη συνάντηση. Το τελευταίο διάστημα, μετά από κάθε συνάντηση της συντακτικής ομάδας, ακολουθεί ενημερωτικό e-mail, το οποίο αποστέλλεται σε όλα τα μέλη και αφορά στα θέματα που επεξεργάστηκε η ομάδα στη συνάντηση.


Η συντακτική ομάδα δεν παρεμβαίνει ποτέ στο περιεχόμενο των κειμένων διότι την πλήρη ευθύνη έχει ο συγγραφέας ή ο φορέας που το αποστέλλει.
Φροντίζει για τη διεύρυνση του δικτύου του “Διαύλου”, για την ευρύτερη γνωστοποίηση της λειτουργίας του και για την εκπροσώπησή του σε συνέδρια και ημερίδες.

Μέχρι σήμερα ο «Δίαυλος» έχει παρουσιάσει τις εργασίες του:
· Στην ημερίδα «Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή και Πρόληψη-Διάλογος για τη δικτύωση στην κοινότητα και τα δίκτυα των κοινοτήτων» που διοργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης Περιστερίου, στις 7 Ιουνίου 2004.
· Στο 10ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για την επανένταξη και την πολιτική για τα Ναρκωτικά στο Ηράκλειο Κρήτης στις 10-15/5/2005.
· Στην εκδήλωση του Κέντρου Εκπαίδευσης για την πρόληψη της χρήσης Ναρκωτικών και την προαγωγή της υγείας (ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ) με θέμα "Η οπτικοακουστική τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών".
Άλλες δράσεις του είναι:
· Η διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: Κοινοτική δικτύωση με προσκεκλημένη εισηγήτρια την καθηγήτρια των ΤΕΙ Κοινωνικής εργασίας κα Βάγια Χριστίνα στις 10 Μαρτίου 2006 στην αίθουσα του Κέντρου Πρόληψης «Άρηξις».
· Η δημιουργία ενός συλλεκτικού ψηφιακού δίσκου (cd-rom) με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας.

Παραλήπτες του Διαύλου
Μέχρι σήμερα παραλήπτες του “Διαύλου” είναι τα Κέντρα Πρόληψης, φορείς που ασχολούνται με το χώρο της πρόληψης καθώς και άλλοι συνεργαζόμενοι με τα μέλη φορείς. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο κατάλογος των παραληπτών διαμορφώνεται από ίδια τα μέλη και κάθε νεοεισερχόμενο μέλος έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τους δικούς του. Σήμερα ο αριθμός των παραληπτών ανέρχεται στους 255.

Πώς γίνεται κάποιος μέλος του Διαύλου
Η συμμετοχή στο «Δίαυλο» είναι πολύ απλή. Βασική προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να είναι φορέας πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Αρχικά επικοινωνεί τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με ένα μέλος του «Διαύλου» προκειμένου να δηλώσει το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στο δελτίο. Στη συνέχεια ορίζεται ένας εκπρόσωπος που θα συμμετέχει στις συναντήσεις της συντακτικής ομάδας, ο οποίος και αποστέλλει το όνομα και το λογότυπο του


φορέα που εκπροσωπεί. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης κάποιου μέλους σε ισότιμη θέση με τα υπόλοιπα.

Σήμερα συμμετέχουν
- Κέντρο Πρόληψης Δήμου Περιστερίου, «Οδοιπορικό»
- Κέντρο Πρόληψης Εξάρτησης – Αγωγής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, «Άρηξις»
- Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμου Αχαρνών – Κοινότητας Θρακομακεδόνων, «Διέξοδος»
- Κέντρο Πρόληψης Δήμου Κηφισιάς «Προνόη»
- Κέντρο Πρόληψης των Δήμων Καλλιθέας – Μοσχάτου – Ταύρου «Σταθμός»
- Κέντρο Πρόληψης Νομού Χαλκιδικής «Πνοή»
- Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Νομού Εύβοιας
- Κέντρο Πρόληψης Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης «Ελπίδα»
- Κέντρο Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες Νομού Κοζάνης «Ορίζοντες»
- Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ζακύνθου «Στοργή»
- Κέντρο Πρόληψης της εξάρτησης από Ναρκωτικά και προαγωγή της Υγείας «Πυξίδα»
- Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας
- Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής «Πρόταση»
- Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών και του Aids ΔΗ.ΜΟ.Π. Κέρκυρας «Νίκος Μώρος»
- Κέντρα Πρόληψης Δήμου Αθηναίων:
1. «Αθηνά Πρόμαχος»
2. «Αθηνά Προναία»
3. «Παλλάς Αθηνά»
4. «Αθηνά Πολιάς»
- Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Λακωνίας
- Συμβουλευτικός Σταθμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων.
- Κέντρο Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών ουσιών Ν. Πιερίας «Άτρακτος».
- Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Πέλλας «Όραμα»
- Κέντρο Πρόληψης & Ενημέρωσης Δυτικής Θεσσαλονίκης για τις Εξαρτησιογόνες ουσίες «Δίκτυο Άλφα»

Σχόλια