ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης Πανελλήνιας Διεπιστημονικής Διημερίδας των Κέντρων Πρόληψης

1η Πανελλήνια Διεπιστημονική Διημερίδα των Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών με θέμα: “Πρόληψη επί της Ουσίας: Απολογισμός και Προβολή του Έργου των Κέντρων Πρόληψης”


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σκοπός της Διημερίδας είναι η προβολή του έργου των Κέντρων Πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται. Οι παρεμβάσεις τους στοχεύουν στην ψυχοκοινωνική ενίσχυση του υγιούς πληθυσμού, στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων θωράκισης του νέου απέναντι στην κουλτούρα της εξάρτησης. Η εξαρτητική συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως σύμπτωμα κοινωνικής και ατομικής παθογένειας, καθώς τα αίτιά της εντοπίζονται τόσο στο κοινωνικό περιβάλλον, όσο και στην αδυναμία συγκρότησης μιας ώριμης προσωπικότητας. Η οικογένεια, η σχολική κοινότητα, οι έφηβοι, οι νέοι και οι επαγγελματικές ομάδες αποτελούν τις κύριες κοινωνικές ομάδες παρέμβασης, στις οποίες παρεμβαίνουμε με δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στην υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών. Στη Διημερίδα θα παρουσιαστούν ποσοτικά στοιχεία, προϊόν επεξεργασίας των ερωτηματολογίων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) για το έτος 2008, αλλά και ποιοτικά στοιχεία αξιολόγησης μέσα από την παρουσίαση των παρεμβάσεων των Κέντρων Πρόληψης, καθώς και των αποδεκτών των υπηρεσιών τους.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Θεσμικό πλαίσιο - Ταυτότητα Κέντρων Πρόληψης

Σχολική Κοινότητα - Οικογένεια

Διεπιστημονική Συνεργασία - Εσωτερική και Εξωτερική Δικτύωση

Καινοτόμες Δράσεις

Έρευνα - Αξιολόγηση

Αιτήματα Βοήθειας

Κοινωνικές και Επαγγελματικές Ομάδες

Εισηγήσεις Αποδεκτών των Υπηρεσιών των Κέντρων Πρόληψης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

8.30 - 9.00 Προσέλευση - Εγγραφές

9.00 - 9.10 Καλωσόρισμα - Παρουσίαση του Σκοπού της Διημερίδας

Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Αχαρνών - Θρακομακεδόνων «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

9.10 - 11.00 Εισηγήσεις Επισήμων σχετικά με την Πρόληψη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Αχαρνών - Θρακομακεδόνων «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

Αλεξάκη Βάσω, Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ».

11.00 - 12.00 Ταυτότητα και Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Αχαρνών - Θρακομακεδόνων «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

- Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για την ταυτότητα των Κέντρων Πρόληψης, που αφορούν στην αποτίμηση του έργου τους για το 2008: Επεξεργασία των σχετικών ερωτηματολογίων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) από μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης «ΣΕΙΡΙΟΣ».

Χατζηνταή Άννα, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης Δήμου Θεσσαλονίκης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες «ΣΕΙΡΙΟΣ».

1) «Τα Κέντρα Πρόληψης ως κεντρικό σημείο αναφοράς για δημόσια & δωρεάν παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των πολιτών στις τοπικές κοινωνίες την επόμενη δεκαετία».

Στραβοπόδης Τίμος, Κοινωνιολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ζακύνθου «Η ΣΤΟΡΓΗ».

2) «Προτάσεις για την επιστημονική και διοικητική αναβάθμιση των

Κέντρων Πρόληψης».

Σιάντσης Λάζαρος, Κλινικός Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Πέλλας «ΟΡΑΜΑ».

3) «Ειδική πιστοποίηση σε φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής

φροντίδας του ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Ζαχαράκη Μαρία, Διοικητική Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνου.

12.00 - 12.30 Διάλειμμα

12.30 - 14.00

Σχολική Κοινότητα - Οικογένεια

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Αλεξάκη Βάσω, Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ».

- Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης στη σχολική κοινότητα, που αφορούν στην αποτίμηση του έργου τους για το 2008: Επεξεργασία των σχετικών ερωτηματολογίων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

(ΕΚΤΕΠΝ) από μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης

«ΣΕΙΡΙΟΣ».

Τσολαΐδου Κυριακή, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης

Δήμου Θεσσαλονίκης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες «ΣΕΙΡΙΟΣ».

1) «Προληπτικές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα: Το μαγικό χαλί των παραμυθιών & Ο κήπος των συναισθημάτων».

Πομόνη Ελπινίκη, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ζακύνθου «Η ΣΤΟΡΓΗ».

Μαρίνου Νάγια, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών

Νομού Ζακύνθου «Η ΣΤΟΡΓΗ».

2) «Ενημέρωση μαθητών Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού για την εξάρτηση από το τσιγάρο και το αλκοόλ».

Σιάντσης Λάζαρος, Κλινικός Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Πέλλας «ΟΡΑΜΑ».

3) «Η αποτελεσματικότητα των βραχείων παρεμβάσεων του Κ.Π. Αχαρνών – Θρακομακεδόνων «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» στο σχολικό πλαίσιο με εργαλείο το υλικό “Ναρκοπέδιο”».

Κευγά Αργυρώ, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Αχαρνών – Θρακομακεδόνων «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

- Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης στην οικογένεια, που αφορούν στην αποτίμηση του έργου τους για το 2008: Επεξεργασία των σχετικών ερωτηματολογίων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) από μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης «ΣΕΙΡΙΟΣ».

Ζαχαρτζή Ναταλία, Κοινωνική Λειτουργός - Παιγνιοθεραπεύτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης και ενημέρωσης Δήμου Θεσσαλονίκης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες «ΣΕΙΡΙΟΣ».

4) «Οικογενειακές Σχέσεις και Πρόληψη».

Λεχουρίτης Γεώργιος, Κλινικός Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Δήμου Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ».

14.00 - 15.00 Διάλειμμα - Γεύμα

15.00 - 16.00 Διεπιστημονική Συνεργασία - Εσωτερική και Εξωτερική Δικτύωση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ζαχαρτζή Ναταλία, Κοινωνική Λειτουργός -Παιγνιοθεραπεύτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρων Πρόληψης και Ενημέρωσης Δήμου Θεσσαλονίκης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες «ΣΕΙΡΙΟΣ».

- Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα, που αφορούν στην αποτίμηση του έργου τους για το 2008: Επεξεργασία των σχετικών ερωτηματολογίων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) από μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης «ΣΕΙΡΙΟΣ».

Αποστολίδου Αικατερίνη, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης

Δήμου Θεσσαλονίκης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες «ΣΕΙΡΙΟΣ».

1) «Από το Πολιτισμικό στο Πολιτικό: Με ‘καταλύτη’ την εφαρμογή προγράμματος πρόληψης της σχολικής βίας και επιθετικότητας σε χωριό της Φωκίδας».

Λάιος Νίκος, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης

Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Φωκίδας.

2) «Η αξία της Δικτύωσης - Το παράδειγμα του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης».

Τσελέντη Αννέτα, Ψυχίατρος, Συντονίστρια Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων

Πρόληψης, Επιστημονική Υπεύθυνη του ΔΗ.ΜΟ.Π. Νομού Κέρκυρας

«ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ».

3) «“Δίαυλος”: Ένα μέσο επικοινωνίας και διαλόγου για την Πρόληψη».

Πρωτοψάλτη Κυπαρισσία, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Κέντρο Πρόληψης Eξάρτησης & Αγωγής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου «ΑΡΗΞΙΣ».

Τζάκου Άννα, Κοινωνιολόγος, Κέντρο Πρόληψης - Πληροφόρησης Δήμου

Περιστερίου «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ».

16.00 - 17.15 Καινοτόμες Δράσεις

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Μαμιδάκη Μαρία, Κοινωνική Ψυχολόγος DEA, Κέντρο

Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της

Υγείας Δήμου Ζωγράφου ΚΕ.Π.Χ.Ε.Ο.

1) «Πρόληψη Επικίνδυνων Συμπεριφορών – Ατυχήματα: Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για νήπια».

Σαββινίδου Σοφία, Ψυχολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Κατά των Ψυχοδραστικών Ουσιών Νομού Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ».

Γκανά Πόπη, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης Κατά των Ψυχοδραστικών

Ουσιών Νομού Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ».

2) «“ΞΕΡΩ ΤΙ ΖΗΤΑΩ” - Πρόγραμμα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στα σχολεία».

Βασσάρα Μάρω, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας, «ΠΥΞΙΔΑ», Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του EU-DAP.

Κυριακίδου Μαρία, Σχολική Ψυχολόγος, Προσωποκεντρική Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ».

3) «Το Παιχνίδι ως μέσο Πρόληψης - Μια διαχρονική εμπειρία».

Μαϊολί - Σπερώνη Ρομάνα, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη του Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Ο. Νομού Μεσσηνίας.

4) «Σεμινάριο για γιαγιάδες και άτομα που φροντίζουν παιδιά».

Συρομάχου Σοφία, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Πέλλας «ΟΡΑΜΑ».

5) «ΟΚΑΝΑ και παρεμβάσεις πρόληψης στους εργασιακούς χώρους».

Γεωργαλά Νικολέττα, Κοινωνιολόγος MSc, Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ.

6) «Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε εργασιακούς χώρους. Προβλήματα, προϋποθέσεις, προοπτικές. Μια κριτική αποτίμηση».

Αλέξανδρος Σταθακιός, Εκπαιδευτικός - Κοινωνιολόγος MSc, Κέντρο Πρόληψης Νομού Σάμου «ΦΑΡΟΣ».


Κατά την διάρκεια της διημερίδας θα λειτουργήσει έκθεση: «Το Δημιουργικό Παιχνίδι» από το ΚΕ.Π.Ε.Ψ.Ο. Νομού Μεσσηνίας. Αίθουσα Β4, 3ος Όροφος


Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010

9.30 - 10.00 Προσέλευση

10.00 - 11.00 Έρευνα - Αξιολόγηση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Χρύσα Τσελέπη, Κοινωνιολόγος της Υγείας, Κέντρο

Πρόληψης και Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Καβάλας.

1) «Χαρακτηριστικά, προσδοκίες και απόψεις γονέων από την πρόληψη και τις ομάδες γονέων».

Μακαρώνη Σωτηρία, Ψυχολόγος Υγείας MSc, Κέντρο Πρόληψης

Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ».

2) «Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή ικανοποίηση, ποιότητα ζωής, κατάθλιψη και χρήση ουσιών: Πιλοτική μελέτη σε δείγμα εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Περιστερίου».

Σταυροπούλου Κέλλυ, Ψυχολόγος MSc, Κέντρο Πρόληψης -Πληροφόρησης Δήμου Περιστερίου «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ».

Ευσταθίου Λέα, Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος, Κέντρο Πρόληψης - Πληροφόρησης Δήμου Περιστερίου «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ».

3) «Αξιολόγηση της πρόληψης: Δεδομένα που είναι αναγκαία για το σχεδιασμό μιας πολιτικής πρόληψης των εξαρτήσεων».

Σταθακοπούλου Ευγενία, Φ.Π.Ψ., Κοινοτική Ψυχιατρική MSc, Υποψήφια

Διδάκτωρ Παν. Αθήνών, Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ.

4) «Η αξιολόγηση στη Πρόληψη»

Ιουλία Μπάφη, Ψυχολόγος MSc, (Τομέας Μείωσης της Ζήτησης) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά - ΕΚΤΕΠΝ

11.00 - 11.45 Αιτήματα Βοήθειας - Κοινωνικές & Επαγγελματικές Ομάδες

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Παπαλελούδη Ελένη, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης Δήμων Καλλιθέας- Ταύρου - Μοσχάτου «ΣΤΑΘΜΟΣ».

1) «Πρόληψη και Συμβουλευτική μακράς διάρκειας: Παρεμβάσεις σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο».

Μπογδάνης Γεώργιος, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής - Οικογενειακός Θεραπευτής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θράκης, Κέντρο Πρόληψης Eξάρτησης & Αγωγής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω,Χαϊδαρίου «ΑΡΗΞΙΣ».

Μουσούλη Μαρία, Δικαστική Ψυχολόγος MSc, Κέντρο Πρόληψης Eξάρτησης & Αγωγής Υγείας Δήμων Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου «ΑΡΗΞΙΣ».

2) «Συμβουλευτική παρέμβαση σε μαθητές Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου».

Κομνηνού Καλλιόπη, Κοινωνιολόγος, Συμβουλευτικός Σταθμός

Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων.

3) «Προβληματισμοί και Συμπεράσματα που αναδείχθηκαν στις

βιωματικές ομάδες του στρατού».

Λυμπέρη Πηνελόπη, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Eξάρτησης & Αγωγής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου «ΑΡΗΞΙΣ».

Πρωτοψάλτη Κυπαρισσία, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Κέντρο Πρόληψης Eξάρτησης & Αγωγής Υγείας Δήμων Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου «ΑΡΗΞΙΣ».

11.45 - 12.15 Διάλειμμα

12.15 - 14.30 Εισηγήσεις Αποδεκτών των Υπηρεσιών των Κέντρων Πρόληψης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Φάρκωνας Νικηφόρος, Κοινωνιολόγος Μ.Α., Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Νομού Δωδεκανήσου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».

Μαϊολί - Σπερώνη Ρομάνα, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη του Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Ο. Νομού Μεσσηνίας.

1) «“Η ΣΤΟΡΓΗ” στο Νηπιαγωγείο Ρομαρίου».

Μαρίνου Ρούλα, Νηπιαγωγός, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ζακύνθου «Η ΣΤΟΡΓΗ».

2) «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου: Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα πρόληψης της βίας στο Δημοτικό Σχολείο».

Καρύδας Φάνης, Εκπαιδευτικός, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ανατολικού Τομέα Νομού Θεσσαλονίκης «Ελπίδα».

3) «Έξι χρόνια συνεργασίας: από Εκπαιδευτικός – μέλος ομάδας Εθελοντών με το Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Ο. Νομού Μεσσηνίας».

Παπαδοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός, μέλος ομάδας Εθελοντών του Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Ο. Νομού Μεσσηνίας.

4) «Η συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου σε προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης των ουσιεξαρτήσεων».

Σταθέας Παναγιώτης, Δάσκαλος, Υποδιευθυντής του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας, Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Ο. Νομού Μεσσηνίας.

5) «Συζητήσεις Εφήβων: Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις».

Παπαδάκης Δημήτρης, Εκπαιδευτικός, Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Αχαρνών - Θρακομακεδόνων «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

6) «Η συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης με τη Σχολική Κοινότητα στο σύνολό της».

Παυλάκου Αντωνία, Διευθύντρια του Γυμνασίου Παραλίας Καλαμάτας, Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Ο. Νομού Μεσσηνίας.

7) «Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Αγωγής Υγείας: Πρόληψη Σεξουαλικής Υγείας».

Καλαθέρη Μαγδαληνή, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύβοιας, Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Νομού Εύβοιας.

8) «Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Αγωγής Υγείας».

Τζελφέ - Ανέστη Σωτηρία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύβοιας, Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Νομού Εύβοιας.

9) «Η Δράση της ομάδας Εθελοντών του ΚΕΠΧΕΟ».

Κουτής Κωνσταντίνος, Μεντή Βιβή, Παππά Μάνια, Σαμανίδου

Αγγελική, Σοφιανός Σοφιανός, ΚΕ.Π.Χ.Ε.Ο. Δήμου Ζωγράφου.

10) «Ομάδα ενεργών πολιτών “Φτιάξε το Αύριο”: Από προβληματισμένοι γονείς, ενεργοί πολίτες».

Γιαλελή Βικεντία, Νοσηλεύτρια - Μαία, Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες Δήμου Θεσσαλονίκης «ΣΕΙΡΙΟΣ».

Δούτσιου Μαρία, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρο

Πρόληψης και Ενημέρωσης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες Δήμου Θεσσαλονίκης «ΣΕΙΡΙΟΣ».

14.30 - 15.30 Διάλειμμα - Γεύμα

15.30 - 16.30 Σύνοψη - Συμπεράσματα - Κλέισιμο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Αχαρνών - Θρακομακεδόνων «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

Αλεξάκη Βάσω, Κοινωνική Λειτουργός, Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ».


Εργαστήρια

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

12.15 - 14.15

1) «Μ.Μ.Ε.: Εργαλείο για την Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών;»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Στραβοπόδης Τίμος, Κοινωνιολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ζακύνθου «Η ΣΤΟΡΓΗ».

Σταθακιός Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός - Κοινωνιολόγος MSc, Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης Νομού Σάμου «ΦΑΡΟΣ».

15.00 - 17.00

2) «‘Νιώθω ασφαλής στο Σχολείο μου’ - Πρόγραμμα Πρόληψης της Βίας στο Δημοτικό Σχολείο».

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ: Γκιούρκα Γεωργία, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ανατολικού Τομέα Νομού Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙΔΑ».

Μελετίδου Λουκία, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ανατολικού Τομέα Νομού Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙΔΑ».


Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010

10.00 - 12.00

1) «Πολιτιστικό Πλαίσιο και εαυτός».

Συντονιστής: Λεχουρίτης Γεώργιος, Κλινικός Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Δήμου Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ».

12.30 - 14.30

2) «Η Απεμπλοκή της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης από

παράγοντες που λειτουργούν ως τροχοπέδη».

Συντονιστής: Στραβοπόδης Τίμος, Κοινωνιολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ζακύνθου «Η ΣΤΟΡΓΗ».

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

1) «Στηρίζομαι στα πόδια μου», Υλικό Αγωγής Υγείας.

Κωνσταντέλλου Έφη, Εκπαιδευτικός, 5ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, Αποδέκτης υπηρεσιών Κέντρου Πρόληψης Eξάρτησης & Αγωγής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου «ΑΡΗΞΙΣ».

2) «Μεγαλώνω και αλλάζω», ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για παιδιά ΣΤ’ Δημοτικού.

Χαβιάρα Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια - Ψυχοδραματίστρια, Κέντρο Πρόληψης Eξάρτησης & Αγωγής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, «ΑΡΗΞΙΣ».

3) «Πρόγραμμα Κινηματογραφικών Προβολών σε ομάδες Εφήβων».

Ψύρρα Γιώτα, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής Νομού

Λέσβου «ΠΝΟΗ».

4) «Πρώιμες προληπτικές παρεμβάσεις στη βρεφική και νηπιακή ηλικία: το παράδειγμα της λειτουργίας Βιωματικών Ομάδων Γονέων από το Κέντρο Πρόληψης Νομού Έβρου».

Καλτσερά Κρυσταλένια, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης

Νομού Έβρου.

5) «Μονομάχοι με σορτσάκια: Τελετουργικά ενηλικίωσης στον κινηματογράφο».

Λάιος Νίκος, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Φωκίδας.

6) «Πρόγραμμα Άμεσης Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση της “Κρίσης” μέσα στο Σχολείο».

Καλλιόπη Μούλα, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης “ΣΤΑΘΜΟΣ” των Δήμων Καλλιθέας - Μοσχάτου - Ταύρου.

Σπύρος Παπατριανταφύλλου, Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης, Στέλεχος Πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης “ΣΤΑΘΜΟΣ” των Δήμων Καλλιθέας - Μοσχάτου - Ταύρου.

7) «Η εξέλιξη μιας ομάδας Φοιτητών πρακτικής άσκησης σε ομάδα Εθελοντών».

Βαλεντίνα Σάλτη, Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης “ΣΤΑΘΜΟΣ” των Δήμων Καλλιθέας - Μοσχάτου - Ταύρου.

Ιωάννα Κατσιαφλιάνη, Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης “ΣΤΑΘΜΟΣ” των Δήμων Καλλιθέας - Μοσχάτου - Ταύρου.


Διοργάνωση:

Επιστημονική Επιτροπή Σωματείου

Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.
Σχόλια