Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2010

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αφίσα 1ης Πανελλήνιας Διεπιστημονικής Διημερίδας των Κέντρων Πρόληψης

Εικόνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης Πανελλήνιας Διεπιστημονικής Διημερίδας των Κέντρων Πρόληψης

1η Πανελλήνια Διεπιστημονική Διημερίδα των Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών με θέμα: “Πρόληψη επί της Ουσίας: Απολογισμός και Προβολή του Έργου των Κέντρων Πρόληψης” ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ Σκοπός της Διημερίδας είναι η προβολή του έργου των Κέντρων Πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται. Οι παρεμβάσεις τους στοχεύουν στην ψυχοκοινωνική ενίσχυση του υγιούς πληθυσμού, στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων θωράκισης του νέου απέναντι στην κουλτούρα της εξάρτησης. Η εξαρτητική συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως σύμπτωμα κοινωνικής και ατομικής παθογένειας, καθώς τα αίτιά της εντοπίζονται τόσο στο κοινωνικό περιβάλλον, όσο και στην αδυναμία συγκρότησης μιας ώριμης προσωπικότητας. Η οικογένεια, η σχολική κοινότητα, οι έφηβοι, οι νέοι και οι επαγγελματικές ομάδες αποτελούν τις κύριες κοινωνικές ομάδες παρέμβασης, στις οποίες παρεμβαίνουμε με δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στην υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών. Στη Διη